1. Hjem
  2. Om FAS
  3. Personvern

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i AF Gruppen

Opplysninger som du oppgir til AF Gruppen når du fyller ut skjemaer på dette nettstedet, som for eksempel navn og adresse, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere din forespørsel. Det er etablert sikkerhetsprosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang og bruk. Vi jobber for at du alltid skal kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.

AF Gruppen består av en rekke selskaper med AF Gruppen ASA (org. nummer: 938 702 675) som øverste selskap i konsernet. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er det enkelte selskap (juridiske enhet). AF Gruppen ASA forvalter det øverste ansvaret.

Du kan ha kommet til denne erklæringen gjennom ett av AF Gruppens selskaper, og kan da kontakte dette selskapet. Du kan også i alle sammenhenger kontakte AF Gruppen sentralt i tilknytning til behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjonen til AF Gruppen og alle konsernselskap er: 

Adresse: AF Gruppen Norge AS
Innspurten 15, 0663 Oslo
E-post: personvern@afgruppen.no
Telefon: 22 89 11 00
Organisasjonsnr.: 938 333 572
Personvernansvarlig konsern Karin Engen

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan

vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Administrasjon av opplysninger som du oppgir på nettstedet og besvarelse av konkrete henvendelser der personopplysninger er nødvendig for å kunne bistå deg. Dette kan typisk være: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Administrasjon av interesseskjemaer for prosjekter, visninger og utbedring av feil, markedsføring og nyhetsbrev. Behandlingen skjer på grunnlag av en avtale med deg.

  2. Opplysningene som samles inn i forbindelse med visninger og utbedringer av feil kan danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser og statistikk. Disse opplysningene kan også behandles for å gi målrettet informasjon og markedsføring av tilbud. (Dette punktet er også berørt over)

  3. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her (https://afgruppen.no/personvern/). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi gjør dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

AF Gruppen bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

2. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

3. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:

www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post gjennom ovennevnte e-postadresse, eller ved vanlig post. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

4. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du kontakte til Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss enten på våre nettsider, eller per brev.

5. Endringer

Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger gjøre deg oppmerksom på dette. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.