1. Hjem
  2. Om FAS

Hammerfest polarbase

Fundamentering AS - FAS

Selskapet ble etablert i 1998 med 15 ansatte og 20 mill i omsetning første driftsår. Selskapet har vokst jevnt og trutt og omsatte i 2022 for 570 mill med en arbeidsstokk på 100 personer.

Fagområdene våre er peling, spunting og forankring, «spunt og pel» som mange sier.

Våre grønne maskiner er å se over hele landet, men mest langs kysten og i de store byene. Vi tar på oss det meste av arbeider innen «spunt og pel». FAS er en landsdekkende fundamenteringsaktør, med hovedkontor på Tiller i Trondheim.

 Det viktige for oss er at oppgaven passer oss med hensyn til kompetanse og tilgjengelige ressurser. 

Våre oppdragsgivere er byggherrer og entreprenører, og vi deltar gjerne i tidlige diskusjoner for å finne de beste løsninger. Med vår ekspertise innen utførelse av blant annet spunt med borede forankringer, stålkjernepeler og andre fjellforankringer, samt ramming av grove stålrørspeler til fjell eller løsmasse, er vi et allsidig og solid alternativ for et godt fundament.

FAS har i alle år vært aktiv på sjørelaterte fundamenteringsoppgaver, og vi har til enhver tid mellom 2 og 4 maskiner plassert ute på lektere langs hele kysten.

Mål og visjoner

Fundamentering AS skal være ledende i Norge innen fundamenteringsbransjen når det gjelder økonomisk soliditet, arbeidets kvalitet og medarbeidernes kompetanse.

Forretningside

  • FAS skal være med å konkurrere om oppdrag i hele Norge som inneholder våre fagområder peling, spunting eller forankring.
  • FAS skal med egen produksjon rendyrke peling, spunting og forankring.
  • FAS skal utvide konkurranseområdet med oppdrag der også andre fagfelt inngår.
  • FAS skal utvide bruken av underentreprenører og innleide tjenester.

Verdier

FAS skal bli oppfattet som forutsigbare, ansvarsbevisste og solide.

DET BETYR:

Forutsigbare -uansett hvem hos FAS som utfører arbeidene, så får man et riktig produkt, til riktig pris og til rett tid.

Ansvarsbevisste - Hver enkelt ansatt i FAS tar ansvar for maskiner og utstyr, produksjon, fremdrift, og ikke minst positiv kommunikasjon, både internt og eksternt.

Solide - vi tar ansvar for gjennomføring av alle prosjekter på en måte som ivaretar prosjektets krav til HMS og KS.