1. Hjem
  2. Fundamentering
  3. Rammede peler

harstad-blogg.jpg

Rammede peler

Pelearbeider med ramming utføres med pelerigger.

Våre pelerigger veier fra 70 til 115 tonn. Disse leverer en brutto rammeenergi fra 20 - 180 kNm.

Arbeidsområdene for disse riggene er både på sjø og land. Fra store stålrørspeler opp til Ø 1220 som fundamentering for kaier og broer, til betongpeler og mindre stålrør til fundamentering av bygg.

Alle typer peler kan enten rammes til fjell, stoppslåes i løsmasser eller som friksjonspeler til angitt nivå.

Pelerigger

pelerigger-1.jpg

 Betongpeling Namdalseid skole

pelerigger-2.jpg

Stålrørspeling for kai Terråk