forankring.jpeg

Forankring

En del konstruksjoner krever forankring, slik som kaier, bruer, demninger og spuntkonstruksjoner. Forankring utfører vi med stag i berg eller i løsmasser. Vi benytter ulike stag etter hva som er best egnet til konstruksjonen. Disse forspennes og låses på en beregnet last.

Kapasitet kan være fra 100 -  5.000 kN pr stag.

Forankringene kan ha permanent eller midlertidig funksjon. En spuntvegg er f.eks. ofte midlertidig og det kan benyttes stag uten korrosjonsbeskyttelse.

Lissestag / stangstag

Lissestag og stangstag benyttes vanligvis i berg. Vi borer et hull i berget så stort som staget krever, typisk 100 - 200 mm. Etter boring, kontrolleres hullet med lekkasjemåling. Dersom hullet ikke er tett, utføres injeksjon og ny oppboring. Injeksjon utføres med sement og har til hensikt og tette hullet for vannstrømmer, samt og forbedre berget.

Dersom det er løsmasser over berg, borer vi med foringsrør ned til berg og staget monteres gjennom dette.

Når hullet er klart, kan staget heises på plass. Permanente stag blir levert direkte fra fabrikk etter bestilte lengder.  Midlertidige stag kan vi montere på plassen. Staget støpes fast og spennes opp etter tilstrekkelig herdetid, ca 1 uke.

Oppspenning av lissestag i berg, Dam Kongsvinger

Oppspenning av lissestag i berg, Dam Kongsvinger

Injiserte stag

Injiserte stag er stangstag med gjenger. Slik kan de bores dirkete inn i løsmasser eller berg med en borekrone påmontert staget. Gjennom staget, pumpes det inn en gysemasse av sement. Staget blir slik støpt fast i løsmasser eller berg. Disse stagene er raske å montere og egner seg godt derfor godt for spuntkonstruksjoner hvor det skal graves ut en byggegrop.

Permanente stag levers med dobbel korrosjonsbeskyttelse, og for midlertidige stag benyttes stag i svartstål.

Forankring i løsmasser utføres vanligvis med denne typen stag. Stagene leveres i mange ulike dimensjoner, fra 30 - 120 mm i diameter og borekroner fra 50 - 250 mm.

Vi kan installere stag med kapasitet mellom 100 - 2.000 kN med denne stagtypen.

Boring av injiserte stag på en spunt på Lilleby, Trondheim

Boring av injiserte stag på en spunt på Lilleby, Trondheim

Borerigger