1. Hjem
  2. Fundamentering
  3. Borede peler

IMG_.jpg

Borede peler

Borede peler er fleksible og kan ta store laster. De kan ta både trykk- og strekkrefter, og monteres i alle retninger. De er ofte spissbærende til fjell, men vi har også peler som støpes fast i løsmasser. Det er peler som kan laster opptil 25.000 kN, men benyttes ofte i spennet 1.000 - 6.000 kN pr pel.

Boring gir lite støy og mindre vibrasjoner i forhold til rammede peler. Det er derfor ofte en mer skånsom pelemetode

Vi utfører disse pelene med våre borerigger fra 2,3 til 48 tonn som kan bore fra 30 til 600 mm i diameter.

Stålkjernepeler

Ved stålkjernepeling bores det ned et foringsrør i fjell. Dette fungere som en forskaling og vi montere en stålkjernepel inne i dette røret. Det støpes ut mellom pelen og røret for å sikre en god korrosjonsbeskyttelse. Dersom pelen skal ta strekkrefter, bores det en forankringssone videre inn i berg før pelen monteres. På topp pel, sveises det på en plate som støpes inn i fundamentet for å føre lasten ned på pelen.

Boring av peler på Tøyen, Oslo

Boring av peler på Tøyen, Oslo

Borerigger

Borede stålrørspeler (BSR-peler)

Dette er peler hvor røret vi borer ned også kan være selve pelen. Det benyttes stålrør med 8-12 mm godstykkelse. Store dimensjoner kan støpes ut med armert betong for å kunne ta større laster. Dersom røret skal benyttes som bærende element, legges det inn et korrosjonsmonn i beregningene, typisk 2 mm i leire over 50 år. Dette må vurderes særskilt ut fra grunnforhold da korrosjonshastigheten kan være betydelig høyere.

Boring av Ø400 rør for Bergselvbrua, Krokstadøra

Boring av Ø400 rør for Bergselvbrua, Krokstadøra

Mikropeler (injiserte peler)

Ved mindre laster og langt til fjell, bruker vi ofte en form for mikropel vi støper fast i løsmassene. Disse kan ta trykk- og strekklaster, og kommer i ulike dimensjoner på 30 - 120 mm for laster mellom 200 - 2.000 kN. Pelene bores ned med en engangsborekrone. Under boring, pumpes det samtidig gysemasse ut av borekronen slik at pelen støpes fast i løsmassene. Det er flere ulike borekroner, også fjellkroner for å bore gjennom blokk og evt. inn i berg.

Dette er også en skånsom metode med lite støy og rystelser. Den kan derfor ofte et godt alternativ til betongpeler der det er strenge krav til støy.

Injiserte peler ved Peter Egges plass, Trondheim

Injiserte peler ved Peter Egges plass, Trondheim