1. Hjem
 2. Kontakt
 3. Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold i FAS

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling hjelper FAS med å rydde opp i og unngå slike forhold.

Arbeidstakere og innleide arbeidstakere har rett til å varsle, og ved en forsvarlig fremgangsmåte er disse beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

FAS sine leverandører, samarbeidspartnere og andre oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling kan gjøres åpent eller anonymt, og både varslingen og varslers identitet skal behandles som en fortrolig opplysning. Varsling kan skje i linjen til nærmeste leder, leder på høyere nivå, e-post til varslingsutvalget  eller ved bruk av varslingsskjemaet under. 

I skjemaet er det mulig å være anonym.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • Brudd på lover, forskrifter og Adferdskoden
 • Korrupsjon, underslag eller andre former for økonomiske misligheter
 • Trakassering, diskriminering eller rusmisbruk på arbeidsplassen
 • Feilrapportering eller manipulering av finansiell rapportering
 • Fare for liv og helse, miljøtrusler

Varslingsutvalget i FAS består av:

 • Willy Berdahl – FAS
 • Silje Ness Kristoffersen – LAB Entreprenør
 • Bengt Breivik – ÅBF
 • Vivian Jacobsen – HTB

Ofte stilte spørsmål om varsling

Last ned pdf

Varslingstjenesten gjelder for alle ansatte, innleide arbeidstakere, leverandører, samarbeidspartnere og kunder av FAS.

Legg inn din informasjon så detaljert og korrekt som mulig. Om du oppgir kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse vil det være enklere for FAS å ta kontakt. Du må ikke svare på alle spørsmålene og du kan velge å være anonym overfor LAB.

Dersom du aksepterer å bli kontaktet av granskningsutvalget som foretar undersøkelsene, bør du oppgi navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dersom du ikke oppgir din kontaktinformasjon vil vi ikke kunne gi deg informasjon om utviklingen eller stille deg spørsmål som kan være viktig for avdekking av de kritikkverdige forhold du har varslet om.