lagunen-blogg.jpg

Lagunen Storsenter

I forbindelse med utvidelse av Lagunen Storsenter, etableres en tett kasse av rørspunt for å holde unna vann fra Apeltunvatnet under montering av pumpekum.

Dette er en del av fundamenteringsarbeidene som er utført for Lagunen Storsenter. FAS har tidligere utført pelearbeider i form av stålkjerner for denne utvidelsen.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Lab Entreprenør AS

Kontraktsform:

Underentreprise

Utført:

Rørspunt for pumpekum

Tidspunkt:

September 2018

Omfang:

Ca.  2,6 mill. kr. eks. mva.

Type arbeidMaterialMengde (m)Merknader
RørspuntØ323, 9x10 mmca. 550 mSpuntlåser fylt med bitumen, 77 stk rør
AvstivingUNP240ca. 30 m
InjiseringB35ca. 10 m3Injisering i bunn for å tette fjellsonen

Tilbake til referanser