lindenes-blogg (1).jpgDet første bilde viser hvordan vi sto på flåte og boret skråpel, og det andre viser bygget under produksjon på en lekter.

Lindesnes under vann

Verdens største undervannsrestaurant skal bygges delvis under havnivået på Lindesnes. Vårt bidrag i dette prosjektet var å sikre at den prefabrikkerte betongkonstruksjonen skal holde seg i ro ned på bunnen. 

For å sikre at den hverken rører seg sideveis eller flyter hadde vi en oppgave som besto i å bore for og montere 20 stk stålkjernepeler med høy presisjon. Ansett for boringene var under vann og krevde nøyaktig koordinering hvor i tillegg til våre boreoperatører også dykker, flåter og løfteredskaper var involvert.

Vi ferdigstilte våre arbeider i slutten av juni.

Restauranten vil videre taues på plass og senkes ned i riktig posisjon før stagene vi har montert strammes til og byggverket er plassert.

 For mer info: https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/ut-og-spise/undervannsrestaurant-lindesnes/

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Farsund Fortøyningsselskap AS 

Kontraktsform:

Underentreprise

Utført:

Forankring

Tidspunkt:

April -  juni  2018

Omfang:

2,7 mill eks. mva

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
StålkjernepelerØ110 mm291 m, 18 stkVertikale peler
StålkjernepelerØ150 mm40 m, 2 stkSkrå peler
Injisering

Tilbake til referanser