petereggesplass-blogg (1).jpg

Trondheim - Peter Egges plass

Her er det fundamentert for et nytt bygg i Trondheim sentrum. På grunn av kulturlaget, må, lastene føres ned undere dette. Fundamenteringen er derfor utført med peler.  

Før peling, ble det først boret med naverbor i tett samarbeid med NIKU. Dette for å undersøke pelepunktene før videre arbeider.  Gjennom kulturlaget er det boret ned et foringsrør med minimal diameter for de laster som må ned i pelene. Røret er behandlet for å unngå korrosjon som kan påvirke kulturlaget. På denne måten, er minst mulig av kulturlaget berørt av arbeidene og vil være tilgjengelig for fremtiden. 

Gjennom rørene, er det boret mikropeler ned til 52 m for å få nok kapasitet. Dette er friksjonspeler som gyses fast i løsmassene.  Kapasitet pr pel er opptil 1.200 kN. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Koteng Eiendom

Kontraktsform:

NS 8416

Utført:

Micropeler

Tidspunkt:

2017

Omfang:

7,3 mill

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
MicropelerRR1084189 m
Borede stålrørspelerØ27392 stk
Naverboring78 m

Tilbake til referanser