tromsø-blogg (1).jpg

Tromsø - Vervet

Utbygging av «ny» bydel i Tromsø. Arbeidet er et forarbeide for videre utbygging på Vervet med totalt 550 leiligheter og tilhørende næringsbygg.

Fas utfører Micropeler med tilhørende foringsrør, samt knekkavstivingsrør der peler står i vann. Omfatter også spunting av ny kaifront som er forankret med friksjonsforankrede stag.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Af Decom 

Kontraktsform:

Underentreprise, 8415

Utført:

Spunt, Micropeler og Stagforankring

Tidspunkt:

Februar -  desember  2018

Omfang:

Ca. kr. 17. million eks. mva

Type arbeidDim. Mengde (m)Merknader
MicropelerIschebeck 73/453500 mTilhørende ca 2000 m Boret Ø219,1 x 5,0 mm foringsrør
SpuntAU 252700 m2Lengder i 12 og 15m
StagIschebeck 52/26ca. 2000 mTilhørende ca 1000m Ø219,1x5,0mm foringsrør. Combi Coat stag
KnekkavstivingØ608 og Ø406ca. 500 mLengder fra 4-12m

Tilbake til referanser