bergselvbrua-blogg (1).jpg

Fv.714 Bergselvbrua - Krokstadøra

I forbindelse med utbedring av Fv.714 Laksevegen (total 57,6km), etableres ny vei utenom Krokstadøra (kommunesenter i Snillfjord kommune). Dette for å gi en mer trafikksikker vei med 80km/t for regional trafikk/ tungtransport, og videre gjøre allerede eksisterende vei til lokalvei.

FAS har utført grunnarbeider i forbindelse med oppføring av Bergselvbrua. Dette i form av boring og montering av stålkjerner i 5 akser, midlertidig rørvegg (u-form) og montering av midlertidige lissestag. Se tabell under for dimensjoner og mengder:

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Bertelsen & Garpestad AS

Kontraktsform:

Underentreprise

Utført:

Stålkjerner, spunt- (rørvegg) og stagarbeider

Tidspunkt:

Januar – Juni 2018

Omfang:

Ca. 7,1 mill. kr. eks. mva.

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
StålkjernerØ150 mmca. 470Akse 1, 2, 5 og 6 (Trykkpeler 27 stk)
StålkjernerØ 180 mmca. 87Akse 4 (Strekkpeler 2 stk / trykkpeler 6 stk)
RørveggØ 406 mm / med låsca. 1000 mAke 4 / montering pute på to nivåer (12m) UNP300/UNP320
Lissestag0,6" Dywdagca. 160 mAkse 4 / nivå 1 - 6 lisser / nivå 2 - 8 lisser *

* Med bakgrunn i mengdereduksjon rørvegg, ble det installert 2 ekstra stag per nivå.

Tilbake til referanser