lysgården-blogg (1).jpg

Lysgården - Trondheim

Prosjekt Lysgården startet med prøvepeling med betongpeler. Resultatet fra denne førte til omprosjektering til 8.400 meter med HP peler, rammet med pelerigg Junttan PMx 28 med pelelodd HHx160.

Dybder til fjell; 30 – 65 m, delvis gjennom gammel søppelfylling.

Det nye hydrauliske loddet med ytelse tilsvarende 12T fallodd, men med mer enn 100% flere slag pr. minutt viste seg å være svært godt egnet for oppgaven. Framdriften gikk godt og vi var ferdig på dato.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Veidekke Entreprenør AS

Kontraktsform:

NS 8416

Utført:

HP-peler

Tidspunkt:

2017

Omfang:

17,2 mill

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
HP peler8400 m

Tilbake til referanser