kvalsundet-blogg (1).jpg

Kvalsundet - Vannavalen

Kystverket var byggherre for totalt 7 fundamenter for seilingsmerker i forbindelse med innseiling til Tromsø – Kvaløysundet. Disse seilingsmerkene skal føre til enklere, sikrere og en mer forutsigbar seilas. Oppdragsgiver i prosjektet er Secora AS.

Ytre påvirkninger som vær, vind og særlig strømforhold i leia har gjort at arbeidet har vært meget krevende.

FAS har her utført 7 stk dykdalber. 3 stk er montert i løsmasser til fjell, mens 4 stk er montert på fjell.

Alle pelene er fjellforankret ved hjelp av bergforankrede spenntau.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Secora AS

Kontraktsform:

NS 8416

Utført:

Stålrørspeler

Tidspunkt:

2017 - 2017

Omfang:

8 mill

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
StålrørspelerØ714 mmca. 300 m7 dykdalber, 21 peler
Spennarmering21 stkAlle 21 peler er oppspent

Tilbake til referanser