Granvin - Cellespunt

Grunnbrudd på Holmen, raset tok med seg deler av riksveien.

Et areal på 7 –8 daa forsvant i Granvinsvatnet (veg/ riggområde/ strandsone/ dyrka mark). Kanskje 30 –40.000 m3 leire vart forflytta i grunnbruddet.

Flere tusen m3 masse rasa 500 m hundre meter ut i Granvinsvatnet, to gravemaskiner, busskur, skytematter, betongrør, armeringsjern, asfalt, tunnelstein…… forsvant i vatnet.  

Men heldigvis; ingen personskade. Kun materiell.

Løsning for oppbygging av ny vei ble Cellespunt. Fundamentering AS setter 7 celler med ø19,1m spunt, cellene blir fylt med stein og det ble bygget veg over cellene.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Bertelsen & Garpestad AS

Kontraktsform:

NS 8416

Utført:

Cellespunt og stag

Tidspunkt:

2016 - 2017

Omfang:

25 mill nok eks mva

Type arbeidDim.Megnde (m)Merknader
CellespuntDiameter 19,1 m7 celler, 10.000 m2
Mellombuer11 mellombuer, 3000 m2

Tilbake til referanser