bodo21-blogg (1).jpg

Bodø Kvartal 21, Bodø 360

Bodø 360 blir et landemerke og signalbygg midt i Bodø by. Med sine 14 etasjer blir bygget synlig fra hele byen. Bygget skal romme 58 leiligheter, alle med byens beste utsikt uansett himmelretning. De 4 første etasjer fylles med kontorer og næringsliv, og det tilrettelegges for butikker og spisesteder. Total bruksareal er ca. 14 000 m2.

Vi har utført alle fundamenteringsarbeidene for Skanska i dette prosjektet.

Vi har utført stagforankret spunt rundt hele gropa, samt stålkjernepeler for hele bygget. 

Utfordringene i prosjektet har vært spuntrammingen. Grunnen består av hard leire, som det viste seg tidkrevende å forsere med beskrevet spunt og kran m/vibro. I samråd med oppdragsgiver ble vi enige om å erstatte dette med egnet spunterigg. Her benyttet vi Pålplintar AB fra Sverige. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Skanska Norge AS

Kontraktsform:

NS 8416

Utført:

Spunt, stag og stålkjernepeler

Tidspunkt:

2017

Omfang:

10,5 mill

Type arbeidDim.Mengde (m)Mengder
SpuntAZ-172500 m2
StålkjernerØ90, 130, 150, 1801500 m
StagIschebeck 52/261300 m

Tilbake til referanser