bodo99-blogg (1).jpg

Bodø, kvartal 99

  • Nytt parkeringsanlegg for Bodø Kommune i Kvartal 99. Her kommer det hele 350 parkeringsplasser i 2 etasjer. Arealet på anlegget er hele 10 348 kvm BTA. Oppstart i april 2018, overlevering september 2019.
  • FAS ble engasjert av Gunvald Johansen AS i en 8415 kontrakt. 

FAS har utført boring av 462 m lang rørvegg, rør boret fra 9-21m ned i fjell/nivå. Stagforankring med lissestag inntil 20-40m lange og løsmassestag i 33m lengder. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Gunvald Johansen AS

Kontraktsform:

Underentreprise, 8415

Utført:

Rørvegg og midl. Forankring 

Tidspunkt:

april – sept. 2018

Omfang:

Ca. 15 mill. kr. eks. mva.

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
RørveggØ273x6,35600 m3,4 og 6m lengder
Putemontasje2xUNP300500 mPute i 30,45 og 50 grader helning
Lissestag5-liner 0,6'3500 mMidlertidig utførelse
Løsmassestag52/26 Ischebeck1300 mMidlertidig utførelse

Tilbake til referanser