helgøy bru

Stavanger - Helgøy bru

270m lang og 4m bred bru fra Helgøy til fastlandet. En totalentreprise der Skanska AS er hovedentreprenør. 17 stålrørspeler fordelt på fem pelegrupper i fem akser. Avstanden mellom aksene er omtrent 47m.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

Vassbakk & Stol 

Kontraktsform:

Underentreprise 8415

Utført:

17 stålrørspeler Ø1219 x 18 med lite eller ingen mektighet av masser på sjøbunn. Dybler i bunnen av enkelte peler.

Tidspunkt:

2021

Omfang:

8 mill eks. mva

Type arbeidDim.Megnde (m)Merknader
17 StålrørspelerØ1219x1811 - 45 m
2 dybderØ803 m stk

Brumodellen. Lengden på peler varierer mellom 11 og 45m.

helgøy bru modell

Tilbake til referanser