Hammerfest - ren havn

Hammerfest - Ren havn

Prosjektet Hammerfest ren havn var et samarbeidsprosjekt mellom Hammerfest Havn KF, Kystverket, Hammerfest kommune og Miljødirektoratet. Byggherre er Kystverket i samarbeid med Hammerfest Havn.

Prosjektet er initiert som følge av miljøtilstanden i Hammerfest havn, og av begrenset kaikapasitet i byen. Hammerfest havn er forurenset av miljøgifter, og Mattilsynet har utstedt kostholdsråd for området.

Prosjektet omfattet dermed opprydding i Hammerfest havn, i form av tildekking og miljømudring.

Det ble etablert en strandkantdeponi med spuntavgrensning som fundamentering for ny Sentrumskai med Hammerfest Havn KF som initiativtaker. 

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver:

NCC Norge 

Kontraktsform:

Underentreprise

Utført:

5stk cellespunt + mellombuer Etablering av strandkantdeponi og fundament for ny sentrumskai. Nytt seilingsmerke.

Tidspunkt:

2022 

Omfang:

76 mill eks. mva

Type arbeidDim.Mengde (m)Merknader
SpuntHZ 1080M/AZ 25-8001.665m2Profilspunt kai nord
SpuntAZ 25-8003.500m2Profilspunt kai sør/ samt bakspunt kai nord og sør
SpuntAS 500-1210.200m25 stk cellespunt med mellombuer
ForankringStangstag ASDO 500 Ø76/m10084 stk a 15mForankring kaifront til bakspunt
PelingRør Ø813 x 10mm60mSeilingsmerke med forankring til fjell

Hammerfest FAS

Tilbake til referanser