A9 Diagonale i Oslo

A9 Diagonale i Oslo

Innvendig avstivning av spunt med kombinerte stålrør Ø 610 og Ø 509 i lengder på 21,0 m. Disse ble produsert på eget verksted i Trondheim. I tillegg er det montert stivere med bjelker type HEB 360 i lengder på ca. 10 m (tilpasset på plassen). Byggegropen ble utgravd fra midten slik at man hadde en motfylling mot spunt før rørstivere ble montert og spent opp. Etter at spunt var frigravd monterte vi stivere av typen HEB 360 samtidig som vi demonterte og flyttet rørstiverne.

Stålkjernepelingen ble utført på tradisjonelt vis med ca. 5.500 meter Ø 90 stålkjerner. Gjennomsnittslengde på ca. 35,0 meter.

Utfordringer ble løst etter hvert og vi har holdt en jevn fremdrift tilpasset prosjektet.

Både oppdragsgiver og byggherre har gitt tilbakemeldinger om at de er svært godt fornøyd med det arbeidet FAS har utført.

Fakta om prosjektet:

Oppdragsgiver: 

AF Gruppen AS

Kontraktsform: 

Underentreprise

Utført: 

Innvendig avstivning og stålkjernepeling

Utstyr: 

Borerigg Nemek 810 TS, injeksjonsplattform

Tidspunkt: 

Januar – oktober 2015

Omfang: 

ca. 12,0 mill. kr. eks.mva

Tilbake til referanser