kanalen i trondheim

Nye støttevegger i kanalen Trondheim

Som en del av miljøprosjektet Renere havn i Trondheim skal kanalveggene stabiliseres med stålspunt. Dette for å sikre mudring/utdypning av seilingsløp der de gamle støtteveggene er i en elendig forfatning.

Det skal leveres og rammes ca. 2.400 m2 med spunt som skal forankres med 61 stk. forankringsstag.

Fakta om prosjektet:

Oppdragsgiver:

Envisan NV, Belgia

Kontraktsform: 

Underentreprise

Utført: 

Spunt- og stagarbeider

Utstyr: 

Vibro, kran, flåte

Tidspunkt: 

September/oktober 2015

Omfang: 

Ca. 7,5 mill. kr eks.mva.

Tilbake til referanser