ren-harstad-blogg (1).jpg

Ren havn i Harstad

Harstad Havn hadde et behov for å få ryddet sjøbunnen for sterkt forurensede masser. I tillegg var en større havneutbygging planlagt.

Ved hjelp av en cellespuntløsning kunne begge behovene bli tilfredsstilt.

Kaibehovet ble dekket ved at man fikk etablert en ny kaifront på 260 meter, og de forurensede massene som ble gravd opp fra sjøbunnen kunne plasseres i de 12 cellene.

—Cellespunting brukes ikke så ofte fordi andre løsninger er billigere, men her gir dette en god løsning for sikker deponering, forteller Dagfinn Dybvik i Fundamentering AS (FAS).

Fremdriften har vært et samspill med mudrings- og fyllingsarbeidet. Før cellene er fylt er de svært ustabile, og de må fylles jevnt for å unngå forskyvninger. En celle stabiliseres før arbeidet med neste kan begynne. —Når de først er fylt, blir dette meget stabilt og solid, sier Dybvik.

Hver celle består av 120 spuntnåler med bredde 50 cm. Disse måtte monteres svært nøyaktig rundt en mal, og gir hver celle en diameter på 19, 1 meter.

—Her er det virkelig snakk om nøyaktighetsarbeid, understreker Dybvik.

Det spuntes også mellom cellene slik at det blir tette kanter både mot sjø og landsiden. Til sammen blir kai-fronten 260 meter. Området innenfor blir fylt opp og danner ca 12.000 m2 nytt areal.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: 

Secora AS

Utført: 

Cellespunt

Utstyr: 

Luftlodd, Vibro, Mobilkran

Tidspunkt: 

Aug 2012 - jan 2013

Omfang: 

27 mill. kroner

Tilbake til referanser