espa-blogg.jpg

Rassikring av tunnelinnslag ved Espa

Den nye traséen for firefelts E6 og dobbeltspor for Dovrebanen går i tunell ved Espa. For å rassikre tunellinnslaget har FAS bygd en 130 meter lang forankret rørvegg.

Arbeidet er en del av et fellesprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Oppdragsgiver for Fundamentering AS var Hæhre Entreprenør som er totalentreprenør.

Rørvegg brukes som et alternativ til spuntvegger i områder med vanskelige grunnforhold, spesielt der det er harde lag. Ved boring for rørvegger oppstår det ikke fare for deformasjon slik det kan gjøre ved spunting.

Rørveggen har en lengde på 130 meter, og en dybde opp til 10 meter. Rørveggen som er oppført på Espa fungerer som rassikring i perioden med sprenging og etablering av tunnelinnslaget.

Rørene som er boret har dimensjonene Ø 273,0 x 6,3 mm og Ø 193,5 x 5,0 mm. Det er montert HEB stålbjelker i rørene. Disse fungerer som avstiving for rørveggen.Som forankring er det brukt 5-6-liners lissestag.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: 

Hæhre Entreprenør AS

Utført: 

Rørvegg

Utstyr: 

Borerigg Klemm 805-2

Tidspunkt: 

Aug - des 2012

Omfang: 

7,75 mill. kroner

Tilbake til referanser