glomfjord

Kai Glomfjord

Kai Vest hos Yara i Glomfjord var i svært dårlig forfatning. 350 meter ny kaifront med spunt, peler og fenderverk måtte derfor bygges.

Fundamentering AS har utført spunt- og pelearbeidet som underentreprise til AF-Gruppen.

Med vanskelige grunnforhold og store laster er dette et drømmeprosjekt for FAS.

—Vi trives godt med utfordringer, forklarer Jon Endre Flåtten, avdelingsleder i FAS. Han forteller at de fleste av deres oppdrag innebærer å sikre byggverk mot sterke naturkrefter på ulike måter, og at de er godt utstyrte for å takle vanskelige oppdrag.

Vanskelige grunnforhold

Denne gangen var det grunnforholdene som ga den største utfordringen. Glomfjord ligger på et område med urmasse, en sammensatt masse av gammelt rasmateriale. Slike grunnforhold gjør det vanskelig å ramme ned spunt. Det forgrabbes i 60 % av spuntlinja. Att det hele må gjøres i salt sjøvann med flo og fjære, er en kjent utfordring.

—Vi lager fundamentet som mange ulike konstruksjoner skal hvile på, forklarer Flåtten. Både kaier, broer og demninger har vanntrykk som viktig faktor å ta hensyn til ved valg av løsninger.

Teknisk løsning

Det ble boret ned 134 stk. Ø 320 RD-peler med stålkvalitet S555 på tilsammen ca. 2.000 meter. Kaifronten måtte først sikres for å hindre videre utrasing. Deretter ble mudring utført.

Den 75 meter nye kaien ble fundamentert med bruk av 34 stk. Ø 700 mm borede peler. Dette ble skråfestet inn gjennom den gamle kaifronten og støpt inn.

Fakta om prosjektet:

Oppdragsgiver: 

AF Gruppen AS

Utført: 

Spunt- og pelearbeid.

Utstyr: 

Spunt - vibro, Peling - borerigg

Tidspunkt: 

Høst og vinter 2012

Omfang: 

24 millioner kroner eks mva.

Tilbake til referanser