værnes

Fundamentering for ny Jernbanebru Hell – Værnes

Entreprisen omfattet spunting, peling og løsmassearbeider for ny jernbanebru over Stjørdalselva.

Strekningen er på ca. 200 meter fra landkar til landkar med 7 akser som skulle fundamenteres. Av disse var 5 stk. i elva. To ble utført fra fylling og tre ble utført fra flåte.

Opprinnelig skulle det leveres og rammes 7.400 meter med P 345 betongpeler, men dette ble etter hvert omprosjektert til at det ble benyttet ca. 4.000 meter med betongpeler og 3.500 meter med stålpeler.

Pelene ble rammet til angitt dybde fra ca. 33,0 meter til ca. 47,0 meter under fundamentets underkant.

I entreprisen inngikk også spuntkasser med spuntlengder inntil 13,0 meter. Kassene er avstivet med stålramme i to nivå.

Utgraving utføres innvendig i spuntkassen til nivå ca. 0,5 meter under underkant av fundamentene.

Fakta om prosjektet

Oppdragsgiver: 

Jernbaneverket

Kontraktsform: 

Hovedentreprise

Utført: 

Spunting, peling og løsmassearbeider

Utstyr:

Junttan PM 20, Borerigg, 

Kran, Vibro, Flåte

Tidspunkt:

September-14 – mai-15

Omfang: 

ca. 30,0 mill.kr.

Tilbake til referanser