Fundamentering AS

FAS 20 år.jpg

Organisasjonsendring FAS

Snorre Johansen modified.jpg

Peling

stålrørspeler, betongpeler og rammede stålpeler

Spunting

stålspunt, bjelkestengsel, rørvegg og jordnagling

Boring

stålkjernepeler, energibrønner, borede stålpeler og injeksjonspeler

Forankring

løsmassestag og fjellstag, midlertidige og permanente

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo