Fundamentering AS

Peling

stålrørspeler, betongpeler og rammede stålpeler

Spunting

stålspunt, bjelkestengsel, rørvegg og jordnagling

Boring

stålkjernepeler, energibrønner, borede stålpeler og injeksjonspeler

Forankring

løsmassestag og fjellstag, midlertidige og permanente

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo