Fundamentering AS

Gryta-works-2.jpg

Nye støttevegger i kanalen Trondheim

Som en del av miljøprosjektet Renere havn i Trondheim skal kanalveggene stabiliseres med stålspunt. Dette for å sikre mudring/utdypning av seilingsløp der de gamle støtteveggene er i en elendig forfatning.

Det skal leveres og rammes ca. 2.400 m2 med spunt som skal forankres med 61 stk. forankringsstag.

Fakta om prosjektet:

Oppdragsgiver:
Envisan NV, Belgia

Kontraktsform:
Underentreprise

Utført:
Spunt- og stagarbeider

Utstyr:
Vibro, kran, flåte

Tidspunkt:
September/oktober 2015

Omfang:
Ca. 7,5 mill. kr eks.mva.

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo