Fundamentering AS

om fas

Fundamentering AS - FAS

Selskapet startet i 1998 med 15 ansatte. Vi har siden 1998 økt omsetningen fra 20 til 249 millioner kroner (i 2016) og har økt til ca 78 ansatte - og veksten fortsetter. FAS har et godt arbeidsmiljø, solid økonomi og en moderne maskinpark.

 

Fagområdene våre er peling, spunting, boring og forankring.

Vi er ca 78 ansatte og jobber med prosjekter over hele landet. Våre oppdragsgivere er byggherrer og entreprenører, og vi deltar gjerne i diskusjoner om hvordan arbeidene best kan løses. Vi behersker mange fagfelt og har en stor og moderne maskinpark tilgjengelig.

statistikk

Mål og visjoner

Fundamentering AS skal være ledende i Norge innen fundamenteringsbransjen når det gjelder økonomisk soliditet, arbeidets kvalitet og medarbeidernes kompetanse.

Forretningside

FAS skal være med å konkurrere om oppdrag i hele Norge som inneholder våre fagområder peleing, spunting eller forankring.

FAS skal med egen produksjon rendyrke peleing, spunting og forankring.

FAS skal utvide konkurranseområdet med oppdrag der også andre fagfelt inngår.

FAS skal utvide bruken av underentreprenører og innlede tjenester.

Verdier

FAS skal arbeide for at vi blir oppfattet som forutsigbare, ansvarbevisste og solide.

Det betyr:

Forutsigbare -uansett hvem hos FAS som utfører arbeidene, så får man et riktig produkt, til riktig pris og til rett tid.

Ansvarsbevisste - Hver enkelt ansatt i FAS tar ansvar for maskiner og utstyr, produksjon, fremdrift, og ikke minst positiv kommunikasjon, både internt og eksternt.

Solide - vi tar ansvar for gjennomføring av alle prosjekter på en måte som ivaretar prosjektets krav til HMS og KS.

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo