Fundamentering AS

Junttan PM 20.png

 

Junttan PM 25.png

 

Junttan PM 26.png

Junttan PMX 28.png

Junttan PM 20

Pelearbeider for ny kai til Salmar i Follafoss.

HE er Uthaug Industri og Skipsservice AS.

 

 

 

 

Junttan PM 25 er ferdig på Karmsund - Er her på veg til Elsesro i Bergen med Eide Rex som sitt følge. Eide Rex er 23 meter høy.

Her skal det bores for 1.900m stålkjerner og monteres knekkavstivning.

HE er LAB Entreprenør.

 

 

 

 

 

 

 

 

Junttan PM 26 Loftesnesbrui - Har nå ankomet Mongstad.

Her skal det peles for ny bulkkai.

HE er Porr Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junttan PMX 28 er ferdig i Breivika - Går nå til Bardufoss.

Her skal det utføres pelearbeider for Høytverrelv bru.

HE er Målselv Maskin & Transport AS.

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo