Fundamentering AS

Organisasjonsendring FAS

Det har lenge vært kjent at Dagfinn Dybvik ønsker å trappe ned. I den forbindelse har vi søkt
erstatter, og som kjent er Snorre Johansen ansatt som etterfølger.

 

Snorre kommer fra stilling som prosjektleder i Kynningsrud Fundamentering, hvor han har hatt
ansvar for gjennomføring av flere store prosjekter.

 

Fra 01. mars 2018 går Snorre inn som avdelingsleder for peleavdelingen, mens Dagfinn fortsetter
som prosjektleder i samme avdeling.

 

Vi ønsker Snorre velkommen samtidig som vi fortsatt kan benytte oss av Dagfinn sin store
fagkompetanse og kontaktnett.

 

 

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo