Fundamentering AS

Ny personalleder i Fundamentering AS 

Vi har bedt Willy presentere seg selv som nyansatt personalleder i FAS:

 

willy

Willy Berdahl

Mitt navn er Willy Berdahl og jeg er nyansatt personalleder i FAS fra og med 01.12.2014. Jeg er 49 år og har samboer og 3 barn ( 8år, 23 år og 25 år). Jeg er født i Trondheim og oppvokst på Ranheim.

Etter endt videregående skole og militætjeneste begynte jeg mitt yrkesaktive liv i papirfabrikken på Ranheim i 1985. 80-tallet var spennende på mange måter og ikke minst med bakgrunn i den teknologiske utvikling og hva det gjorde med investeringstakten og behovet for rasjonelle prosesser i industrien.
Jeg begynte som hjelpemann i fabrikken og arbeidet i helkontinuerlig skiftturnus (5 skift) i fra 1985 til 1999. Mine oppgaver i denne perioden var sikker og optimal drift av bedriftens maskiner og førstelinjes vedlikehold av komponenter og maskineri. I løpet av mine 14 år som operatør fikk jeg gleden av å være med på mange spennende prosjekter i en tid med en formidabel utvikling i automatisering av industrielle prosesser. Jeg fikk etter hvert et større ansvar og ble i 1999 driftsassistent med ansvar for opplæring og kompetanseutvikling av bedriftens 70 operatører. Tiden på Ranheim Papirfabrikk endte i 2004. I løpet av mine 19 år ved Ranheim Papirfabrikk gjennomførte jeg både fagbrev som privatist, teknisk fagskole og ingeniørhøyskole.

I perioden 2004 – 2013 var jeg ansatt hos Trondheim Energi (Statkraft). I løpet av disse årene hadde jeg stillinger med både operativt ansvar for tekniske anlegg og avdelingsansvar innen fjernvarmevirksomheten.
I det siste året har jeg vært fabrikksjef ved Intra AS.

Etter snart 30 års erfaring i ulike virksomheter i forskjellige stillinger med varierende ansvarsområder og kompleksitet, har jeg tilegnet meg en god virksomhetsforståelse som jeg mener kommer godt med i arbeidet som personalleder i FAS. Jeg brenner for utvikling av organisasjon og medarbeidere for å sikre bedriftens konkurransesituasjon og lønnsomhet. Videre er et bevisst HMS- arbeid og gode rutiner et viktig grunnlag for suksess, både internt og eksternt. FAS er en kompetansebedrift som både har, og trenger, ressurser for videre positiv drift. Forbedring og utvikling i alle ledd er viktig for å oppnå resultater. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene og ser fram til å bli kjent med dere alle.

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo