Fundamentering AS

LAB blir hovedaksjonær i FAS

LAB AS i Bergen har kjøpt 70 % av aksjene i Fundamentering AS (FAS) i Trondheim. Avtalen er godkjent av Konkurransetilsynet og av styrene i begge selskaper. Oppgjørstidspunktet for transaksjonen var 25. juni 2013.

 

FAS er et av de ledende selskapene i Norge innen fundamenteringsbransjen og driver innen fagområdene peling, spunting, boring og forankring over hele landet. Omsetningen i 2012 var på 214 millioner kroner. Selskapet har 65 ansatte.

LAB-konsernet er en av de ledende entreprenørene i Bergen med egne ressurser innenfor prosjektstyring, betongarbeider og tømrerarbeider. De fleste prosjektene utføres i totalentreprise. Omsetningen i 2012 var på vel 1,3 milliarder kroner. Konsernet har 240 ansatte.

FAS har i de siste tre årene søkt etter en strategisk samarbeidspartner. I denne perioden har det blant annet vært innledet samtaler med flere utenlandske selskap som ønsket å etablere et fotfeste i Norge. Med inntreden av LAB på eiersiden understreker styreleder og gründer Kjetil Stendahl at han er svært fornøyd med at FAS med dette har fått med seg en solid norsk eier med norske tradisjoner og kultur innen bygg- og anleggsbransjen.

 

«Vår tankegang er sammenfallende når det gjelder fremtidig drift og potensiale i bransjen. Sammen vil vi fortsette våre satsinger og videreutvikling av selskapet i samsvar med våre langsiktige strategier» - sier Stendahl.

For både LAB og FAS har det vært vesentlig at selskapet fortsetter som en egen og selvstendig enhet med administrasjon og daglig drift styrt fra kontorene på Heimdal. «Jeg føler meg svært trygg på at vår nye medeier er riktig for oss i tiden som kommer. Jeg gleder meg til den videre utviklingen og samarbeidet med LAB i det som fortsatt ser ut til å være et godt marked for oss» - sier daglig leder i FAS, Erling Legran.

For LAB betyr denne investeringen en styrke av selskapets posisjon som en av de ledende bygg og anleggsaktørene i Bergensregionen. FAS har gjennom mange år i Bergen operert som underentreprenør til LAB på flere store prosjekter.

«FAS er et selskap i vekst og som kontinuerlig har levert gode resultater. Vi setter pris på deres løsningsorienterte stil og ønsker at denne gode utviklingen fortsetter. Det er derfor en viktig målsetning for oss i LAB å støtte, motivere og bidra til videreutvikling av selskapet i årene som kommer. Vi har stor tro på et godt marked fremover og at de tjenester som FAS leverer vil være etterspurt i fremtiden» - sier administrerende direktør i LAB, Trygve Mo.

«Videre har vi stor tro på en bred og aktiv eierstruktur i våre datterselskaper. Det er derfor svært tilfredsstillende for oss i LAB at alle tidligere aksjonærer i FAS fortsetter som ansatte og eiere i selskapet. Deres motivasjon og erfaring har stor betydning for den videre utviklingen av FAS» - avslutter Trygve Mo.

lab

Signering i forbindelse med eierskifte. På bilde er fra venstre Egil Stormo (FAS), Kjetil Stendahl (FAS), Trygve Mo (LAB), Jarle Hus (LAB)

 

Trondheim/Bergen, 28.06.2013
For ytterligere informasjon – kontakt:
Erling Legran, daglig leder FAS – 95 19 26 33 Trygve Mo, adm. dir. LAB – 91 83 74 13

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo