Fundamentering AS

Ny daglig leder i Fundamentering AS

Fra 1.januar 2015 vil Tormod Stigen tiltre som ny daglig leder.

Tormod har vært ansatt i vårt firma siden 1. oktober i år. Tormod kom da fra stillingen som direktør i Implenia, og i og med at han skal tiltre stillingen som ny daglig leder i FAS på nyåret så har vi bedt ham presentere seg selv:

 

nyleder

Tormod Stigen

Hvem er jeg?

Som flere av de øvrige ansatte i FAS så er jeg fosning - fra Åfjord. Jeg er 55 år, gift med Reidunn (også fra Åfjord), og vi har 2 døtre og 2 barnebarn. Som de patriotene vi er, tilbringer vi det meste av helger og fritid for øvrig på hytta i Åfjord.

Yrkesbakgrunn:

Helt fra 15-16 års alder har jeg på en eller annen måte vært tilknyttet bygge- og anleggsnæringen. Mens jeg gikk på gymnaset og senere ingeniørhøgskolen, ble det i alle ferier sommerjobber hos en av de lokale entreprenørene Stjern eller Syltern. Lærerikt!

Jeg var ferdig utdannet anleggsingeniør fra Trondheim Ingeniørhøgskole i 1982. Derfra gikk turen til Fauske og Sulitjelma hvor jeg fikk stilling som kontrollingeniør under byggingen av Sjønstå kraftverk. Jeg fikk tenning for kraftutbygginger og fjellarbeider, noe som førte oss som familie først til Hogga kraftverk i Telemark, før vi etter hvert havna i Selbu og Nedre Nea kraftverk. I Selbu ble vi boende fra 1986 til 2006 før vi flyttet til Trondheim. Epoken som byggherre på kraftutbygginger ble avsluttet med Meråker kraftverk i 1994.
I 1994 var det slutt på de store kraftutbyggingene, i alle fall i nærmiljøet. Fikk da tilbud om stilling som anleggsleder hos Veidekke. Første oppgave her ble Naustdalstunnelen på 6 km beliggende mellom Førde og Florø, før det gikk rett over til Gardermobanen og masseflytting i områdene fra Gardermoen og nordover. Derfra til veitunnel i Volda, før jeg i 1998 ble prosjektleder og fra 01.01.2000 ansvarlig for tunnelavdelingen i Veidekke. En knalltøff periode i et dårlig anleggsmarked med ansvaret for avdeling og flere prosjekter over hele landet, som Folgefonntunnelen, Åbjøra kraftverk i Valdres, T-baneringen i Oslo og E18 ved Holmestrand for å nevne noen. Det var moro, men svært slitsomt.

Vinteren 2002 valgte jeg å begynne hos AS Anlegg. Her fikk jeg hovedoppgaven med å lede tilbudsarbeidet for OPS-prosjektet Klett – Bårdshaug. Vi fikk ikke tilslaget, det fikk Selmer (senere Skanska).

Da gamle Selmer-kjenninger lokket meg med oppgaven å lede selve veibyggingen i OPS-prosjektet, slo jeg til. Et svært interessant prosjekt med mye dårlig grunn og høye fjellskjæringer som lærte meg mye. Da dette prosjektet var ferdig i 2005 bar det igjen sørover til hovedkontoret i Oslo hvor det ble anbudsregning på store prosjekter. Vi fikk etter hvert tilslaget på byggingen av Postens nye Østlandsterminal på Lørenskog hvor jeg ble prosjektleder. Bygget ble omtalt som Norges største industribygg hvor det største enkeltrommet er på 35.000 m2. God erfaring, og helt sikkert mye artigere enn å bygge småhus. Da dette prosjektet nærmet seg slutten i 2008, fikk jeg ansvaret for masseflytting i Skanska Norge, og satt med det til jeg høsten 2010 gikk til tunnelentreprenøren Mika, senere Implenia.

Jeg startet som sagt i Mika for 4 år siden. Eierne var Betonmast, som igjen har lokale norske eiere. Mye av motivasjonen for dette byttet, var å komme bort fra byråkratiske svenske systemer i Skanska. Et halvt år etter at jeg startet, kom sveitsiske Implenia på banen. De var spesielt interesserte i tunnelvirksomheten, og det endte med at de kjøpte hele Betonmast Anlegg sommeren 2011. Vi så snart at rapporteringshverdagen i børsnoterte Implenia var på linje med hva flere av oss hadde "rømt" fra i Skanska og NCC. Veksten i de 4 åra jeg var der har vært formidabel, omsetning og antall ansatte i perioden er 3-doblet. Mine oppgaver har vært ledelse av tunnelavdelingen og tunnelprosjektene over hele Sør-Norge. I flere av disse prosjektene med FAS som leverandør.

Hvorfor er jeg her i FAS?

For et lite år siden var min situasjon slik:
Jeg har ca. 10 år igjen av yrkeslivet, jeg har en interessant og actionfylt jobb, men med kontoradresse i Oslo. Skal jeg fortsette slik, eller skal jeg forsøke å finne den riktige stillingen lokalt? Den lokale stillingen må være innen entreprenørbransjen, helst innen anlegg, og det må være tempo.
Jeg fant FAS, FAS ville ha meg, og her er jeg. Nå har jeg arbeidet her i 2 måneder og har en skikkelig god følelse for at valget er riktig. Jeg er tatt meget godt imot av alle jeg har møtt i bedriften, og gleder meg til fortsettelsen.

Framtida:

I FAS ser jeg en velfungerende organisasjon, med flinke fagarbeidere, godt utstyr, og sist, men ikke minst, et godt og solid eierskap.

Min oppgave som daglig leder fra 01.01.2015 er å ta vare på alt det gode som er i bedriften, og samtidig utvikle den videre i takt med, eller helst litt før, bransjen og samfunnet for øvrig.

Det er mange unge og flinke medarbeidere på alle nivå. Disse skal vi ta vare på, og her hviler det et stort ansvar på de eldre og erfarne for at kompetanse blir delt og riktig forvaltet. Holder vi fast ved kjerneverdiene: Forutsigbare, Ansvarsbevisste og Solide og i tillegg holder trykket oppe i alle sammenhenger, så er jeg sikker på at vi når de målene vi sammen med våre eiere setter oss.

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo