Fundamentering AS

Deichmanske1.jpg

Oversiktsbilde av A8 Deichmanske rett etter oppstart

 

Deichmanske2.jpg

Stålkjernemontering for en heisgrube

 

Deichmanske3.jpg

Boring for stålkjernepeling

Fundamentering av Nye Deichmanske hovedbibliotek

I begynnelsen av desember 2015 startet FAS fundamenteringen av Nye Deichmanske hovedbibliotek, prosjektet ble ferdigstilt i midten av april. I løpet av den tiden ble 4.700 meter boret og 8.500 meter stålkjerner montert, i tillegg ble flere rørstengsler etablert med innvendig avstivning, samt boring og montering av forankringsstag.

 

Tekniske løsninger
Det er boret og montert stålkjernepeler med dimensjon Ø150, Ø180 og Ø200 mm. Samtlige peler er vertikale strekkpeler hvor lengdene varierer fra 55 – 65 meter.

Boring av rørstengsel for heisgruber, fettutskillere, samt stengsel for luftekanaler til det nye biblioteket. I tillegg er det montert innvendig avstivning (puter og stivere) for rørstengslene.

Boring og montering av 2 stk 75 meter lange 14-liners lissestag. Foringsrør for stag ble boret innvendig i Ø711-rør. For å kunne utføre dette produserte vi et eksentrisk styringsrør som ble montert i Ø711-røret før vi boret innvendig med Ø193 foringsrør.

Boring og montering av dybel (Ø200 mm) innvendig Ø711-rør. For å kunne utføre dette produserte vi et sentrisk styringsrør som ble montert i Ø711-røret før vi boret innvendig med Ø240 fjellkrone.

Montering av 15 stk Ø150 mm stålkjernepeler (á 15 meter) i toppen av Ø711- og Ø610-rør.

 

 

Noen ord fra prosjektleder
Utfordrende prosjektet, spesielt med tanke på logistikk og plassproblematikk. I løpet av utførelsesperioden har omtrent halve FAS sin arbeidsstokk vært innom prosjektet og på det meste har vi vært oppe i 16-17 mann samtidig. Vi har benyttet to av våre største borerigger med tilhørende utstyr, samt gravere og containere i tillegg til mobilkran for montering. Å samkjøre et såpass stort mannskaps- og utstyrsapparat krever sitt.

De aller fleste som har vært involvert i prosjektet har kjent på det konstante presset med krav til god produksjon på en trang anleggstomt med begrensede tilkomstmuligheter. Vi velger å tro at den gode produksjonen kommer som følge av dyktig og engasjert mannskap i tillegg som vi ha dratt nytte av de erfaringer vi har tatt med oss fra tidligere prosjekt på nabotomta (A9 Diagonale). 

 

Prosjektfakta:

Oppdragsgiver: AF Gruppen AS

Utføres: Stålkjerner, rørstengsel med innvendig avstivning og stagforankring.

Utstyr: Borerigg Klemm 806, 807, 803 og 600-1 med tilhørende utstyr.

Tidspunkt: Desember 2015 – April 2016

Lokalisering: Oslo sentrum (mellom Operaen og Oslo S)

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo