Fundamentering AS

kake

15-års jubileum

Fredag 3. mai var det 15 år siden Fundamentering AS så dagens lys.

‒Selskapet startet i kjellerstua hjemme hos meg, forteller Kjetil Stendahl. Den første jobben vi fikk var i Namsos og straks etter fikk vi et nytt oppdrag i Stavanger - og dermed var vi i gang, sier han videre. Sammen med Egil Stormo, som også har vært med på eiersiden hele tiden, kan han se tilbake på 15 fremgangsrike år med oppdrag over hele landet.

 

Stadig større

Det er ikke bare selskapet som har vokst. Også oppdragene har blitt stadig større og maskinene tyngre. Stendahl mener bransjen ikke har endret seg så mye bortsett fra at konstruksjoner krever krafitgere fundamentering.
‒Da vi startet var de største loddene på 3-4 tonn, nå er de på 8- 12 tonn. Den første boreriggen var på 5 tonn, den siste FAS kjøpte var på 24 tonn, forklarer han.

Oppmerksomheten rundt sikring er også større i dag. Det var ingen krav til jordskjelvsikring de første årene, noe som er vanlig i deler av landet nå.

Solid grunn

Erling Legran overtok som daglig leder i november og berømmer gründerne for deres arbeid.

‒De har tatt mange kloke valg som har gitt FAS en solid konkurranseposisjon og dermed et godt fundament for videre vekst, utdyper Legran.
Aktivitetsnivået er høyt og markedet ser lyst ut også fremover. Generelt høyt aktivitetsnivå i samfunnet, ny nasjonal transportplan med satsingsområder for bane og vei, samt økte sikringskrav til dammer og kraftanlegg vil gi nye oppdrag til bransjen.

Selv om den store 15-års feiringen er lagt til høsten var flere leverandører og samarbeidspartnere innom for å gratulere med dagen.

 

bjorn

Bjørn Rime fra Ferrometall var en av gratulantene som stakk innom for å gratulere styreleder og gründer Kjetil Stendahl med dagen.

roar

Verksmester Roar Haugset har vært med fra
oppstarten av FAS

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo