Fundamentering AS

1.jpg

Peling

Pelearbeider med ramming utføres med pelerigger.

Våre pelerigger veier fra 70 til 115 tonn. Disse leverer en brutto rammeenergi fra 20 - 180 kNm.

Arbeidsområdene for disse riggene er både på sjø og land. Fra store stålrørspeler opp til Ø 1220 som fundamentering for kaier og broer, til betongpeler og mindre stålrør til fundamentering av bygg.

Alle typer peler kan enten rammes til fjell, stoppslåes i løsmasser eller som friksjonspeler til angitt nivå.

 

betongpeling

Betongpeling ved Ranheim Skole, Trondheim.  

stålrørspeling

Stålrørspeling ved Larsgården, Ålesund.   

Pelerigger:

Junttan PM 20

Junttan PM 26

Junttan PM 28

Junttan PMx 28

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo