Fundamentering AS

forankring

Forankring

Disse arbeidene utføres ved at det bores foringsrør inn i løsmasser og/eller boring i fjell i tillegg.

Etter boring monteres og støpes stangstag eller lissestag med variabelt antall ned i det borede hullet. Med selvboringsstag injiseres det rundt staget etter hvert som man borer ned i massene. Etter herding spennes staget opp til angitt strekkraft.

Vi har forankret alt fra vindmøller, spuntvegger, demninger og broer, til betongkonstruksjoner og støttevegger for skråninger og byggetomter.

 

Borerigger:

Klemm KR 807-7

Klemm KR 806-5

Klemm KR 805-2

Klemm KR 803-1

Klemm KR 801-1

Klemm KR 600-1

Nemek 810 TMT

Comacchio MC 600

forankring

Løsmassestag for stålspunt, Salten

forankring

Fjellstag for sikring av damfot, Zakariasdammen

forankring

Sikring av kaifront, Bodø

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo