Fundamentering AS

boring

Boring

Det er flere fag som krever boring. Vi utfører disse med borerigger fra 2,3 til 24 tonn som kan bore fra diameter 70 til 500.

Ved stålkjernepeling bores det ned foringsrør i fjell med diameter som er tilpasset stålkjernen som støpes fast inne i foringsrøret. Til slutt sveises det en peletopp fast til enden av stålkjernepelen. Ved mindre laster bores kun et tykkvegget rør inn i fjell slik at dette er en selvstendig pel som er blant annet et alternativ til betongpeler hvis man vil unngå støy og rystelser.

Et annet alternativ til betongpeler i løsmasser er boring av stag som injiseres samtidig med innboringen. Dette er et meget godt pelealternativ under forhold der man ikke ønsker støy eller rystelser.

 

Borerigger:

Klemm KR 807-7

Klemm KR 806-5

Klemm KR 805-2

Klemm KR 803-1

Klemm KR 801-1

Klemm KR 600-1

Nemek 810 TMT

Volvo EC300 ENL

boring

Sveisearbeid, Helleren

boring

Borerigg, Helleren

 

Energibrønner

Vi utfører også brønnparker, helst der prosjektet også trenger våre øvrige fag. Innboringen i fjell varierer mellom 200 - 250 meter. Deretter monteres det kollektorrør ned i hullene som trekkes til en samlestokk.

energibrønner

Tlf: 73 82 26 30
E-post: fas@fas.no

© Fundamentering AS
Org.nr: NO 979 838 336 MVA
Løvåsmyra 4, 7093 TILLER

Trygg-Media-Logo